Research & monitoring

The impact of the project is measured by carrying out scientific research – monitoring of vegetation, birds, invertebrates, evaluation of ecosystem services. On this page you can familiarize yourself with the results of several studies. You will be able to familiarize yourself with the detailed impact assessment of the project after the end of the project.

A national census of praying mantises is carried out every year. During it, the country’s population is determined. Get to know its results.

Projekto poveikis matuojamas atliekant mokslinius tyrimus – augalijos, paukščių, vabzdžių monitoringus, ekosisteminių paslaugų vertinimą. Yra parengta projekto poveikio vertinimo metodika (anglų k.). Šiame puslapyje galite susipažinti su keleto tyrimų rezultatais. Su išsamiu projekto poveikio vertinimu galėsite susipažinti projektui pasibaigus.

Kasmet atliekama nacionalinė meldinių nendrinukių apskaita. Jos metu nustatoma šalies populiacija. Susipažinkite su jos rezultatais.

Reports about project impact

Baseline monitoring report

A summary of the monitoring data that were collected during the first year of the project and will help to assess the impact of project activities is presented in this baseline monitoring report.

Project monitoring program

The monitoring program sets out how the impact of the project will be assessed.

News about research