Tyrimai

Projekto poveikis matuojamas atliekant mokslinius tyrimus – augalijos, paukščių, vabzdžių monitoringus, ekosisteminių paslaugų vertinimą. Yra parengta projekto poveikio vertinimo metodika (anglų k.) bei pradinės būklės stebėjimo ataskaita (anglų k.). Šiame puslapyje galite susipažinti su keleto tyrimų rezultatais. Su išsamiu projekto poveikio vertinimu galėsite susipažinti projektui pasibaigus.

Kasmet atliekama nacionalinė meldinių nendrinukių apskaita. Jos metu nustatoma šalies populiacija. Susipažinkite su jos rezultatais.

Naujienos apie tyrimus