Projekto rezultatai

Šiame puslapyje pateikiami svarbiausi projekto „LIFE MagniDucatusAcrola“ iki šiol pasiekti rezultatai.

1. Kliošių kraštovaizdžio draustinyje įrengtas audio informacinis stendas ir suoliukai

Pastatytas unikalus informacinis stendas su audio įrašais. Sukdami ranketą ir taip generuodami energiją paleisite garso įrašus, kuriuose profesionalaus aktoriaus lūpomis prabils sparnuotieji vietos gyventojai. Suoliukas kvies prisėsti ir pasigėrėti atsivėrusia atkurtos pelkės panorama. Įrengiant šiuos objektus taip pat buvo atnaujinti trys greta projekto informacinio stendo esantys suoliukai.

2. Šyšos polderyje pastatyta paukščių stebėjimo slėptuvė-bokštelis

Nemuno deltoje, Šyšos polderyje, įrengta paukščių stebėjimo slėptuvė-bokštelis. Ji padės patogiau stebėti Šyšoje besibūriuojančius paukščius. Statinys įrengtas vietos ūkininkų valdose. Nuoširdžiai dėkojame jiems ir prašome gerbti savininkų valdas.

3. Šyšos polderyje vanduo reguliuojamas meldinei nendrinukei ir ūkininkams palankiu rėžimu

Nuo 2021 m. Šyšos polderio vakarinės dalies hidrologinis režimas jau palaikytas naujai pastatytu šliuzu. 2021 m. Šilutės savivaldybė patvirtino šliuzo naudojimo taisykles, numatančias, kad vandens lygis vakarinėje dalyje reguliuojamas gamtai palankiu būdu.

4. Buveinių atkūrimas sukūrė naujus namus meldinei nendrinukei

Tyrų teritorijose, kur jau keletą metų projekto partneriai šienavo nendres ir krūmus, apsigyveno meldinės nendrinukės. 2020 m. įsikūrė viename plote, o 2022 m. – apgyvendino dar vieną plotelį. Žemėlapyje atkurtos teritorijos pažymėtos raudona spalva, o retųjų giesmininkų apgyvendinti plotai – meldinių nendrinukių ikonomis.

5. Kuriama nauja patogesnė Jaunųjų gamtos reindžerių platformos versija

2022 m. pradėta kurti patogesnė, spartesnė, mobiliesiems labiau pritaikyta Jaunųjų gamtos reindžerių platforomos versija.

 

6. Organizuotas antrasis Nacionalinis šienpjovių čempionatas

2022 m. meldinės nendrinukės pievose organizavome jau antrąjį Nacionalinį šienpjovių čempionatą. Į Šyšos polderį susirinko beveik 50 šienpjovių. Renginio metu fiksuotas masiškiausios šienapjūtės rekordas. Čempionatas buvo plačiai nušviestas žiniasklaidoje.

Nacionalinis šienpjovių čempionatas,Rupkalviai

Nacionalinis šienpjovių čempionatas,Rupkalviai

7. Meldinių nendrinukių apsaugai tarptautinis įvertinimas ir Deivido Attenborough dėmesys

Lietuvoje įgyvendinamas meldinės nendrinukės apsaugos projektas jau antrą kartą pateko tarp geriausių Europos gamtosaugos iniciatyvų, o ypatingus pasiekimus gelbstint šį retą paukštį nuo išnykimo pastebėjo ir garsiausių dokumentinių filmų apie gamtą režisierius seras Davidas Attenborough. Meldinės nendrinukės apsaugos projektas du kartus pateko tarp tarptautinio „Natura2000“ konkurso finalininkų – 2020 metais kategorijoje „Socioekonominė nauda“ ir 2022 metais kategorijoje „Apsauga sausumoje“.

8. Vėl organizuotos tradicinės meldinių nendrinukių sutiktuvės

Po kelių metų pertraukos 2022 m. Šyšos polderyje vietos ūkininkus vėl sukvietė meldinių nendrinukių sutiktuvės.

9. Organizuotas pirmasis Nacionalinis šienpjovių čempionatas

2021 m. įvyko pirmasis Lietuvoje Nacionalinis šienpjovių čempionatas. Susirinkę pjovimo dalgiais entuziastai iš visos Lietuvos varžėsi komandinėse bei individualiose rungtyse. Čempionatas pavyko – dangus dovanojo giedrą orą ir gerą nuotaiką, o varžytuvėse žole slystantys dalgiai – nepakartojamą reginį susirinkusiems.

10. Meldinių nendrinukių sutiktuvės vyko Vilniuje

2021 m. tradiciškai pirmąjį vasaros savaitgalį minėjome rečiausio Europos giesmininko – meldinės nendrinukės – sutiktuves. Jas sutikome netradicinėje erdvėje – Prezidentūros kieme, kuriame vyko Žaliųjų idėjų festivalis.

11. Išleisti 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. kalendoriai

Tai – dvikalbis kalendorius lietuvių ir baltarusių kalbomis, kuriame vaizduojamas vienas riekšmingų projekto rezultatų – sėkmingai įgyvendintas meldinių nendrinukių perkėlimas, kiti pasiekimai ir veiklos. Kalendoriuose taip pat sužymėtas meldinės nendrinukės gyvenimo ciklas, trumpai pristatomas projektas.

 

12. Ūkininkai informuoti apie jų laukuose perinčias meldines nendrinukes

2020 m. vėl lankėme ūkininkus, kurių laukuose peri meldinės nendrinukės, derėjomės dėl šienavimo terminų ir raginome juos savo plotus deklaruoti specialioms išmokoms. Aplankėme apie 15 ūkininkų, Daugelis jų sutiko bent šiek tiek palaukti ir pavėlinti šienavimą.

13. Šyšos polderyje pastatytas vandens reguliatorius

2020 m. pabaigtas vandens reguliatorius, padėsiantis užtikrinti tiek meldinei nendrinukei, tiek ūkininkams palankų vandens lygio rėžimą.

14. Buveinių atkūrimo darbai Lietuvoje įsibėgėjo

Klaipėdos raj. esančiuose Tyruose (Kliošių kraštovaizdžio draustinyje) 158 ha teritorijoje šlinti krūmai, 47 ha teritorijoje – šienautos nendrės, susikaupusi biomasė pašalinta iš 65 ha teritorijos. Ignalinos raj. Apvardų ežero apylinkėse krūmai šalinti 38 ha teritorijoje, nendrės jau du sezonus pjautos 23 ha teritorijoje, o susikaupusi biomasė pašalinta iš 90 ha teritorijos. Žuvinto biosferos rezervate krūmai šalinti iš 44 ha teritorijos, o šienavimas 2 sezonus vykdytas 64 ha teritorijoje.

15. Žuvinto biosferos rezervate pagerintas vandens lygio reguliavimas

Ant Kiaulyčios upės buvo įrengta pralaida-pertvara. Ji padeda išlaikyti meldinėms nendrinukėms palankų vandens lygį tiek esant didelei sausrai, tiek esant labai lietingiems orams.

16. Jaunųjų gamtos reindžerių platforma staigiai išpopuliarėjo

Lietuvoje dėl COVID-19 paskelbto karantino metu sparčiai išpopuliarėjo platforma vaikams www.gamtosreindzeris.lt.  Joje per mažiau nei pusmetį apsilankė daugiau nei 45 500 lankytojų, užsiregistravo 9000 vaikų. Platformos sėkmė pritraukė ir specialistų, norinčių kurti užduotis vaikams. Šiuo metu platformoje virš 110 užduočių, kurias kuria 22 specialistai.

17. Parduotos 93 tonos granulių

Drevernoje veikiantis vėlai nušienautos žolės perdirbimo cechas „Nine voices“ jau pagamino ir pardavė 93 tonas granulių žirgų pakratams „Hygge pellet (bandomosios partijos pavadinimas- SymBIOsis).

18. Gamtos reindžerių platforma veikia jau ir Baltarusijoje

Jaunųjų gamtos reindžerių platfoma jau pritaikyta Baltarusijai. Ji prieinama adresu http://natureforkids.by. Parengtos 38 užduotys.

19. Zvaniec pelkėje įrengtas pažintinis takas

Take ne tik pasakojama meldinės nendrinukės istorija, supažindinama su jos apsauga, šalia gyvenančiomis kitomis rūšimis, bet taip pat lankytojų įsitraukimą skatina interaktyvūs elementai – atminties žaidimas, žaidimas apie pelkės ekosistemą ir joje gyvenančias rūšis, gamtos lobių paieškos.

20. Zvaniec pelkėje įsibėgėjo buveinių atkūrimo darbai

Nendrės buvo pašalintos iš 500 ha teritorijos. Dalis pelkės taip pat buvo parengta kontroliuojamam deginimui. 2019 m. žiemą išdeginta 700 ha, o 2020 m. – 3000 ha. Jau įvykdyti ir optimalų vandens lygio reguliavimą šioje teritorijoje užtikrinantys darbai. Jie turėjo didelės reikšmės išlaikant tinkamą vandens lygį ypatingai sausą 2020 m. pavasarį.

21. Dokudovkoje pelkėje atlikti parengiamieji buveinių atkūrimo darbai

Įgyvendinant parengtą inžinerinį projektą, 70 ha išeksploatuoto durpyno teritorijoje dirvos paviršius parengtas viksvų sėjimui. Ant drenažo kanalų buvo pastatytos užtvankų kaskados, padėjusios 800 ha teritorijai užpelkėti. 500 ha pelkės nušienautos nendrės.

22. Baigta rengti visa dokumentacija buveinių atkūrimui Baltarusijoje

Dokudovskoje pelkės atkūrimui parengtas mokslinis išeksploatuoto durpyno užtvindymo vandeniu pagrindimas bei inžinerinis projektas. Zvaniec pelkėje atliktas siūlomo vandens lygio rėžimo optimizavimo poveikio aplinkai vertinimas, parengtas inžinerinis projektas. Serveč pelkėje  taip pat atliktas siūlomo vandens lygio rėžimo optimizavimo poveikio aplinkai vertinimas, parengtas inžinerinis projektas.

23. Statomas reguliatorius Šyšos polderyje

2019 m. intensyviai vyksta statybų darbai Šyšos polderyje. Statomas reguliatorius, padėsiantis užtikrinti tiek meldinei nendrinukei, tiek ūkininkams palankų vandens lygio reguliavimą.

24. Pradėta biomasės perdirbimo cecho produkcijos rinkodara

Iki šiol taikytos tiesioginės rinkodaros priemonės. Produkcijos pavyzdžiai palankiai įvertinti keleto Skandinavijos klientų. Produkcija jau pakuojama į specialius pavyzdinius maišus. Sukurtas biomasės cecho prekės ženklas „Nine voices“ ir pakratų gyvuliams ženklas „Hygge pellet“.

 

25. Apie 2019 m. meldinių nendrinukių perkėlimą sukurtas video dienoraštis

Iš viso sukurtos 26 video serijos ir tiesioginės transliacijos lietuvių kalba. Šiuos vaizdo įrašus per pirmus 5 mėnesius peržiūrėjo beveik 28 000 žmonių auditorija. 22 serijos išverstos į anglų kalbą.

26. 2019 m. perkėlimo metu pasiektas 100 % išgyvenamumo rodiklis

2019 m. iš Baltarusijos į Lietuvą buvo perkelta dar 50 meldinių nendrinukių jauniklių. Gamtininkams pavyko išauginti ir į laisvę paleisti visus jauniklius.

27. 2018 m. meldinių nendrinukių perkėlimas - efektyvus

2018 m. iš Baltarusijos į Lietuvą (Žuvinto biosferos rezervatą) buvo perkelti, sėkmingai išauginti ir paleisti į laisvę 49 meldinių nendrinukių jaunikliai. 2019 m. stebėti 11 iš Afrikos į Žuvinto biosferos rezervatą grįžę paukščiai (22 %). Šis rodiklis viršija net natūralų pirmamečių jauniklių grįžtamumą (20 %). Apskaitų metu gamtininkai taip pat stebėjo perkeltas pateles su jaunikliais. Tai rodo, kad pirmą kartą pasaulyje atliktas meldinių nendrinukių perkėlimas ne tik sėkmingas, bet ir efektyvus.

29. Ūkininkai informuoti apie jų laukuose prinčias meldines nendrinukes

2019 m. vėl lankėme ūkininkus, kurių laukuose peri meldinės nendrinukės, derėjomės dėl šienavimo terminų ir raginome juos savo plotus deklaruoti specialioms išmokoms. Aplankėme apie 20 ūkininkų, Daugelis jų sutiko bent šiek tiek palaukti ir atkelti šienavimą, keletas pasiryžo deklaruoti plotus meldinės nendrinukės išmokoms.

30. Zvanieco pelkėje, Baltarusijoje atliktas kontroliuojamas deginimas

Susiklosčius palankioms sąlygoms, vasario 7 d. didžiausioje pasaulyje meldinių nendrinukių buveinėje – Zvanets pelkėje – vyko kontroliuojamas deginimas. Tai – viena iš priemonių siekiant pagerinti meldinių nendrinukių perimviečių būklę. Zvanets pelkėje aptinkama apie 3000 giedančių retųjų giesmininkų patinų. Degiminas vyko 500 ha dydžio plote.

31. Vykdoma jaunųjų gamtos reindžerių platformos viešinimo kampanija

2018 m. pabaigoje prasidėjo jaunųjų gamtos reindžerių platformos viešinimo kampanija. 6 didžiųjų miestų gatvėse sutinkami platformos plakatai, informacija apie platformą platinama tiek žiniasklaidoje, tiek kitais kanalais.

32. Buveinių atkūrimo darbai atlikti 75 % projekto teritorijų Lietuvoje ir 300 ha Baltarusijoje

2018 metų pabaigoje buveinių atkūrimo darbai (krūmų ir nednrių šalinimas, biomasės išvežimas) jau atlikti 75 % projekto teritorijų Lietuvoje. Jie vyko 283 ha teritorijoje. Baltarusijoje buveinių darbai dar tik prasidėjo. Serveč pelkėje krūmai pašalinti 300 ha teritorijoje.

33. Parengta ataskaita apie potencialias teritorijas, galinčias praplėsti kertinių meldinių nendrinukių buveinių tinklą Lietuvoje ir Baltarusijoje

2018 m. pabaigoje baigtoje rengti ataskaitoje pateikiama svarbiausia informacija apie teritorijas Lietuvoje ir Baltarusijoje, kurios vėliau gali būti įtrauktos į ilgalaikę strategiją dėl tolygaus tarptautinio kertinių buveinių tinklo sukūrimo. Šios strategijos tikslas yra užtikrinti ekologinį esamų vietinių meldinių nendrinukių populiacijų sujungiamumą (susietumą). Ataskaita pateikiama anglų kalba.

34. Baigta rengti pradinė monitoringo ataskaita

2018 m. rudenį ataskaita baigta rengti. Ji yra atspirties taškas vertinant projekto veiklų poveikį. Ataskaita pateikiama anglų kalba.

35. Išleistas 2019 m. kalendorius

Tai – dvikalbis kalendorius lietuvių ir baltarusių kalbomis, kuriame vaizduojamas vienas iš itin riekšmingų 2018 metų veiklos rezultatų – iki šiol itin sėkmingai įgyvendintas meldinių nendrinukių perkėlimas. Kalendoriuje taip pat sužymėtas meldinės nendrinukės gyvenimo ciklas, trumpai pristatomas projektas.

36. Baigta plėtoti jaunųjų gamtos reindžerių platforma

2018 m. vasarą intensyviai kurta internetinė jaunųjų gamtos reindžerių platforma buvo baigta 2018 m. rudenį. Platformoje vaikai gali rasti ir vykdyti įvairias užduotis apie gamtą, gauti apdovanojimus. Tikimasi, kad ateityje ši platforma taps integralia tiek formalaus, tiek neformalaus gamtosauginio švietimo erdve.

  

37. Drevernoje atidarytas biomasės perdirbimo cechas

2018 m. spalio 5 d. atidarytas naujas žolės biomasės perdirbimo cechas Drevernoje, kur žolė iš meldinei nendrinukei ir kitiems paukščiams svarbių teritorijų bus perdirbama į granules.
  

38. Meldinių nendrinukių translokacijai sukurta speciali 15min.lt multimedija

2018 m. rugsėjo pabaigoje visuomenei pristatytas specialus 15min.lt pasakojimas apie meldinių nendrinukių perkėlimą iš Baltarusijos į Lietuvą. 15min.lt komanda drauge su gamtininkais keliavo į Baltarusiją, lydėjo juos kelyje į Žuvintą ir stebėjo perkėlimo eigą. Sužinokite, kaip viskas vyko 15min.lt  multimedijos pasakojime.

39. Atnaujinta projekto el. svetainė

2018 m. liepą sukurtas naujas profesionalus projekto el. puslapis, kuris ateityje bus integruotas į projektą koordinuojančios organizacijos svetainę. Toks sprendimas užtikrins didesnį lankytojų srautą ir užtikrins svetainės palaikomumą bei techninį atnaujinimą ateityje.

»

40. 3 renginiai vaikams Baltarusijoje

2018 birželį-liepą Minske vyko 3 maži renginiai su interaktyviais edukaciniais žaidimais ir užduotimi vaikams. Vaikai buvo labai aktyvūs ir įsitraukę. Po kurio laiko viena mergaitė mums atsiuntė savo piešinį, kuriame – jos sukurtos suknelės modelis, įkvėptas meldinės nendrinukės.

41. Ūkininkai informuoti apie jų laukuose prinčias meldines nendrinukes

2018 m. birželį po pirmosios meldinių nendrinukių apskaitos projekto komanda lankėsi pas ūkininkus, kurių laukuose šiais metais retieji paukščiai užfiksuoti ir derėjosi dėl šienavimo terminų, ragino deklaruoti šiuos plotus specialioms agrarinės aplinkosaugos išmokoms.

 

42. Įgyvendintas meldinių nendrinukių perkėlimas

2018 m. birželio pradžioje į Žuvinto biosferos revervatą buvo atvežta 50 meldinių nendrinukių jauniklių iš Baltarusijos.

Žiūrėti nuotraukų galeriją.

43. Projekto teritorijose įrengiami stendai

Nuo 2018 m. pavasario projekto teritorijose statomi informaciniai stendai, informuojantys apie projekto veiklas, gamtines vertybes.

44. Parengtas vandens lygio reguliavimo studijos papildymas

2018 m. vasarą papildyta prieš metus rengta Šyšos ir Sausgalvių polderių vandens lygio reguliavimo studija pateikiant konkrečius siūlymus ir skaičiavimus, pagal derybų su ūkininkais rezultatus.

45. Suorganizuotos antrosios meldinių nendrinukių sutiktuvės

2018 m. birželio 2 d. paukščių rojumi tituluojamoje Nemuno deltoje vyko tradicinė meldinių nendrinukių sutiktuvių šventė.

Žiūrėti nuotraukų galeriją.

46. Parengtas meldinės nendrinukės perkėlimo programos projektas

2018 m. gegužę buvo pabaigtas rengti meldinės nendrinukės perkėlimo programos projektas. Jis aptartas gamtininkų susitikime.

  

47. Atlikta pirminė kertinių meldinės nendrinukės buveinių analizė

Šiuo metu yra baigtas pirminis Lietuvos durpynų analizės etapas. Remiantis pradiniais kriterijais atrinkta maždaug 1700 Lietuvos durpynų. Įvedant papildomus atrankos kriterijus bus vertinama potencialių meldinės nendrinukės kertinių buveinių situacija. Baltarusijoje toks vertinimas jau atliktas.

48. Išleistas trumpas informacinis leidinys apie meldinės nendrinukės perkėlimą

2018 m. gegužę išleistame leidinyje pristatomi esminiai meldinės nendrinukės perkėlimo programos aspektai.

49. Išleistas 2018 m. kalendorius

Tai – dvikalbis kalendorius lietuvių ir baltarusių kalbomis, kuriame sužymėtas meldinės nendrinukės gyvenimo ciklas, trumpai pristatomas projektas.

50. Išleistas leidinio„Meldinė nendrinukė. Mažasis vadovas vaikams" antras leidimas, vertimai į rusų bei anglų kalbas

2017 m. gruodį buvo išleistas didelio populiarumo sulaukusios vaikiškos knygelės apie meldinę nendrinukę antrasis lietuviškas leidimas bei pirmą kartą knygelė pritaikyta užsienio auditorijai – parengta angliška ir rusiška jos versijos.

52. Parengti 2 leidiniai apie projekto teritorijas

2017 m. rugsėjį išleisti leidiniai vietos gyventojams ir turistams apie Kliošių kraštovaizdžio draustinio (Tyrų) bei Sausgalvių ir Šyšos apylinkių gamtos vertybes bei projekto veiklas.

53. Suorganizuoti susitikimai su ūkininkais aptarti rengiamus gamtotvarkos planus

2017 m. rugsėjį vietos bendruomenėms pristatėme parengtų gamtotvarkos planų projektus.

 

54. Parengta preliminari Šyšos ir Sausgalvių polderių vandens lygio reguliavimo studija

2017 m. liepą parengtoje studijoje siūlomi būdai individualiam vandens lygio reguliavimui tam tikruose plotuose.

55. Suorganizuotas susitikimas su ekspertais dėl meldinės nendrinukės translokacijos, aptarta metodologija

2017 m. liepos pradžioje Žuvinto biosferos rezervate projekto pažangą ir pasirengimą meldinių nendrinukių perkėlimui vertino tarptautinė Patariamoji mokslo taryba.

56. Visi ūkininkai Lietuvoje informuoti apie jų pievose perinčias nendrinukes

2017 m. birželį projekto komanda vyko derėtis pas ūkininkus, kurių žemėje šiais metais rastos meldinės nendirnukės. Sutikusiems saugoti retuosius giesmininkus, įteikė meldinės nendrinukės vėliavas.

57. Suorganizuotos meldinių nendrinukių sutiktuvės

2017 m. birželio 3 d., į tradicines meldinių nendrinukių sutiktuves rinkosi Nemuno deltos ūkininkai ir regiono svečiai.

58. Išleistas projekto lankstukas

2017 m. balandį išleistas projektą pristatantis lankstukas trijomis kalbomis. Lankstukai nacionalinėmis kalbomis detaliau pristato projekto veiklas konkrečiose teritorijose.

Project leaflet

59. Parengta projekto monitoringo programa

2017 m. kovą parengta monitoringo programa nustato, kaip bus vertinamas projekto poveikis.

60. Pirmieji buveinių atkūrimo darbai atlikti 110 ha teritorijoje

2016-2017 m. projekto teritorijose šalinti krūmai, nendrės, susidariusi biomasė išvežta.

61. Nupirkta ferma, kurioje bus įkurtas biomasės perdirbimo cechas

2017 m. pradžioje įsigijome apleistą fermą Drevernoje. Čia įsikurs biomasės perdirbimo cechas, kuris bent iš dalies spręs biomasės panaudojimo problemą meldinei nendrinukei svarbiose Nemuno deltos ir pamario teritorijose.