Projekto rezultatai

Šiame puslapyje pateikiami svarbiausi projekto „LIFE MagniDucatusAcrola“ iki šiol pasiekti rezultatai.

1. Išleistas 2018 m. kalendorius

Tai – dvikalbis kalendorius lietuvių ir baltarusių kalbomis, kuriame vaizduojamas vienas iš itin riekšmingų 2018 metų veiklos rezultatų – iki šiol itin sėkmingai įgyvendintas meldinių nendrinukių perkėlimas. Kalendoriuje taip pat sužymėtas meldinės nendrinukės gyvenimo ciklas, trumpai pristatomas projektas.

2. Baigta plėtoti jaunųjų gamtos reindžerių platforma

2018 m. vasarą intensyviai kurta internetinė jaunųjų gamtos reindžerių platforma buvo baigta 2018 m. rudenį. Platformoje vaikai gali rasti ir vykdyti įvairias užduotis apie gamtą, gauti apdovanojimus. Tikimasi, kad ateityje ši platforma taps integralia tiek formalaus, tiek neformalaus gamtosauginio švietimo erdve.

  

3. Drevernoje atidarytas biomasės perdirbimo cechas

2018 m. spalio 5 d. atidarytas naujas žolės biomasės perdirbimo cechas Drevernoje, kur žolė iš meldinei nendrinukei ir kitiems paukščiams svarbių teritorijų bus perdirbama į granules.
  

4. Meldinių nendrinukių translokacijai sukurta speciali 15min.lt multimedija

2018 m. rugsėjo pabaigoje visuomenei pristatytas specialus 15min.lt pasakojimas apie meldinių nendrinukių perkėlimą iš Baltarusijos į Lietuvą. 15min.lt komanda drauge su gamtininkais keliavo į Baltarusiją, lydėjo juos kelyje į Žuvintą ir stebėjo perkėlimo eigą. Sužinokite, kaip viskas vyko 15min.lt  multimedijos pasakojime.

5. Atnaujinta projekto el. svetainė

2018 m. liepą sukurtas naujas profesionalus projekto el. puslapis, kuris ateityje bus integruotas į projektą koordinuojančios organizacijos svetainę. Toks sprendimas užtikrins didesnį lankytojų srautą ir užtikrins svetainės palaikomumą bei techninį atnaujinimą ateityje.

»

6. Ūkininkai informuoti apie jų laukuose prinčias meldines nendrinukes

2018 m. birželį po pirmosios meldinių nendrinukių apskaitos projekto komanda lankėsi pas ūkininkus, kurių laukuose šiais metais retieji paukščiai užfiksuoti ir derėjosi dėl šienavimo terminų, ragino deklaruoti šiuos plotus specialioms agrarinės aplinkosaugos išmokoms.

 

7. Įgyvendintas meldinių nendrinukių perkėlimas

2018 m. birželio pradžioje į Žuvinto biosferos revervatą buvo atvežta 50 meldinių nendrinukių jauniklių iš Baltarusijos.

Žiūrėti nuotraukų galeriją.

8. Projekto teritorijose įrengiami stendai

Nuo 2018 m. pavasario projekto teritorijose statomi informaciniai stendai, informuojantys apie projekto veiklas, gamtines vertybes.

9. Parengtas vandens lygio reguliavimo studijos papildymas

2018 m. vasarą papildyta prieš metus rengta Šyšos ir Sausgalvių polderių vandens lygio reguliavimo studija pateikiant konkrečius siūlymus ir skaičiavimus, pagal derybų su ūkininkais rezultatus.

10. Suorganizuotos antrosios meldinių nendrinukių sutiktuvės

2018 m. birželio 2 d. paukščių rojumi tituluojamoje Nemuno deltoje vyko tradicinė meldinių nendrinukių sutiktuvių šventė.

Žiūrėti nuotraukų galeriją.

11. Parengtas meldinės nendrinukės perkėlimo programos projektas

2018 m. gegužę buvo pabaigtas rengti meldinės nendrinukės perkėlimo programos projektas. Jis aptartas gamtininkų susitikime.

  

12. Atlikta pirminė kertinių meldinės nendrinukės buveinių analizė

Šiuo metu yra baigtas pirminis Lietuvos durpynų analizės etapas. Remiantis pradiniais kriterijais atrinkta maždaug 1700 Lietuvos durpynų. Įvedant papildomus atrankos kriterijus bus vertinama potencialių meldinės nendrinukės kertinių buveinių situacija. Baltarusijoje toks vertinimas jau atliktas.

13. Išleistas trumpas informacinis leidinys apie meldinės nendrinukės perkėlimą

2018 m. gegužę išleistame leidinyje pristatomi esminiai meldinės nendrinukės perkėlimo programos aspektai.

14. Išleistas 2017 m. kalendorius

Tai – dvikalbis kalendorius lietuvių ir baltarusių kalbomis, kuriame sužymėtas meldinės nendrinukės gyvenimo ciklas, trumpai pristatomas projektas.

15. Išleistas leidinio„Meldinė nendrinukė. Mažasis vadovas vaikams" antras leidimas, vertimai į rusų bei anglų kalbas

2017 m. gruodį buvo išleistas didelio populiarumo sulaukusios vaikiškos knygelės apie meldinę nendrinukę antrasis lietuviškas leidimas bei pirmą kartą knygelė pritaikyta užsienio auditorijai – parengta angliška ir rusiška jos versijos.

17. Parengti 2 leidiniai apie projekto teritorijas

2017 m. rugsėjį išleisti leidiniai vietos gyventojams ir turistams apie Kliošių kraštovaizdžio draustinio (Tyrų) bei Sausgalvių ir Šyšos apylinkių gamtos vertybes bei projekto veiklas.

18. Suorganizuoti susitikimai su ūkininkais aptarti rengiamus gamtotvarkos planus

2017 m. rugsėjį vietos bendruomenėms pristatėme parengtų gamtotvarkos planų projektus.

 

19. Parengta preliminari Šyšos ir Sausgalvių polderių vandens lygio reguliavimo studija

2017 m. liepą parengtoje studijoje siūlomi būdai individualiam vandens lygio reguliavimui tam tikruose plotuose.

20. Suorganizuotas susitikimas su ekspertais dėl meldinės nendrinukės translokacijos, aptarta metodologija

2017 m. liepos pradžioje Žuvinto biosferos rezervate projekto pažangą ir pasirengimą meldinių nendrinukių perkėlimui vertino tarptautinė Patariamoji mokslo taryba.

21. Visi ūkininkai Lietuvoje informuoti apie jų pievose perinčias nendrinukes

2017 m. birželį projekto komanda vyko derėtis pas ūkininkus, kurių žemėje šiais metais rastos meldinės nendirnukės. Sutikusiems saugoti retuosius giesmininkus, įteikė meldinės nendrinukės vėliavas.

22. Suorganizuotos meldinių nendrinukių sutiktuvės

2017 m. birželio 3 d., į tradicines meldinių nendrinukių sutiktuves rinkosi Nemuno deltos ūkininkai ir regiono svečiai.

23. Išleistas projekto lankstukas

2017 m. balandį išleistas projektą pristatantis lankstukas trijomis kalbomis. Lankstukai nacionalinėmis kalbomis detaliau pristato projekto veiklas konkrečiose teritorijose.

Project leaflet

24. Parengta projekto monitoringo programa

2017 m. kovą parengta monitoringo programa nustato, kaip bus vertinamas projekto poveikis.

25. Pirmieji buveinių atkūrimo darbai atlikti 110 ha teritorijoje

2016-2017 m. projekto teritorijose šalinti krūmai, nendrės, susidariusi biomasė išvežta.

26. Nupirkta ferma, kurioje bus įkurtas biomasės perdirbimo cechas

2017 m. pradžioje įsigijome apleistą fermą Drevernoje. Čia įsikurs biomasės perdirbimo cechas, kuris bent iš dalies spręs biomasės panaudojimo problemą meldinei nendrinukei svarbiose Nemuno deltos ir pamario teritorijose.