Projektas „Meldinei nendrinukei tinkamų kertinių buveinių tinklo formavimas siekiant užtikrinti ilgalaikę jos apsaugą Lietuvoje“

Kalbant medicinos terminais, greitoji pagalba meldinei nendrinukei jau buvo suteikta daugelyje šalių, kur šis paukštis iki šiol peri – įvairių projektų ir iniciatyvų dėka, buvo atkurtos pagrindinės retojo giesmininko buveinės. Dabar metas imtis ilgalaikio gydymo – siekti dar labiau praplėsti tų teritorijų ribas, atkurti tarpines buveines, galinčias sujungti it dėlionės detalės pabirusį buveinių tinklą. Ilgainiui tai leistų meldinėms nendrinukėms migruoti iš vienos teritorijos į kitą –  būtų sumažinta populiacijos fragmentacija, padidinta genetinė įvairovė ir paukščių gyvybingumas. Taip didėtų ir galimybė rūšiai apskritai atsikurti – esant nepalankioms sąlygoms vienoje teritorijoje, paukščiai galėtų persikelti ir perėti gretimuose plotuose.

Projekto lankstukas apie pagrindines projekto veiklas pirmojo projekto įgyvendinimo etapo metu (PDF)

​Šis siekis yra ilgalaikis. Jo įgyvendinimas užtruks, tačiau šia kryptimi sutartinai žengia meldinės nendrinukės apsaugos specialistai visose šalyse, kur dar šis paukštis sutinkamas (Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusioje, Ukrainoje).

Projektas įgyvendinamas dviem etapais:

  • 2016–2023 m. vyko pagrindinis projekto etapas. Iki 2022 m. rudens projekto veiklos vyko Lietuvoje ir Baltarusijoje. Būtent dėl bendro darbo šiose šalyse buvo sukurtas projekto sutrumpinimas „LIFE MagniDucatusAcrola“, mintimis nukeliantis į Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę (lot. Magnus Ducatus Lithuaniae), kur dėl bendrų tikslų pečius suremdavo Lietuvos ir Baltarusios protėviai. Šį kartą drauge su kaimynais siekėme užtikrinti ilgalaikę globaliai nykstančių meldinių nendrinukių (lot. Acrocephalus paludicola) apsaugą. Per 7-erius projekto įgyvendinimo metus taikėme jau išbandytus ir veikiančius bei dar niekur pasaulyje netestuotus pionierinius aplinkosauginius metodus. Projektas apėmė ir pasaulyje svarbiausią meldinių nendrinukių buveinę – Zvaneco pelkę Baltarusijoje. Bendra projeto veiklas apimanti teritorija buvo virš 20 000 ha ploto t.y. panašiai kaip Kauno ir Panevėžio miestų bendras plotas. Dėl karo Ukrainoje Baltarusijai pritaikytų Europos Sąjungos sankcijų veiklos šios šalies teritorijoje 2022 m. rudenį sustabdytos. Vis tik didžiąją dalį gerų darbų gamtai ten jau buvome spėję įgyvendinti.
  • 2023–2026 m. vyksta projekto pratęsimas. Jo metu daugiausiai dėmesio skiriama perkėlimo (translokacijos) metodo taikymui ir tobulinimui.

Siekiant sukurti kertinių buveinių tinklą, numatytos šios pagrindinės darbų kryptys:

Projekto teritorijos ir svarbiausi gamtosaugos darbai jose


Projektas įgyvendinamas 2016/07–2026/01 (2023 m. projektas buvo pratęstas 3 metams)

Projekto bendras biudžetas Lietuvoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje: 4,097,038 Eur.

Projektą didžiąja dalimi remia Europos Komisija tiesiogiai per LIFE programą. Jos indėlis: 3,072,778 Eur (75 %).

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos indėlis (dalinai remiamos tik Lietuvoje vykdomos veiklos): 736 000 Eur

Likusi dalis – visų projekto partnerių indėlis.

Projekto biudžetas atitinka tokį, kuris skiriamas 5,5 km ruožo valstybinės reikšmės krašto kelio asfaltavimui.

VEIKLA PLANUOJAMAS BIUDŽETAS, EUR VEIKLAI SKIRTA PROCENTINĖ BIUDŽETO DALIS
Parengiamieji darbai – techninių projektų hidrologinio rėžimo reguliavimui parengimas, išeksplotuoto durpyno atkūrimo poveikio aplinkai analizė, reikalingų dokumentų, leidimų parengimas meldinių nendrinukių perkėlimui, vandens lygio reguliavimui 79 354 2%
Gamtotvarkos planų rengimas 24 913 1%
Geografinių ir istorinių duomenų analizė numatant meldinės nendrinukės kertinių buveinių tinklą, ilgalaikio meldinės nendrinukės apsaugos plano Lietuvoje, Baltarusioje, Lenkijoje ir rytinėje Vokietijoje parengimas 64 781 2%
Buveinių atkūrimo darbai Lietuvoje ir Baltarusijoje (krūmų kirtimas ir nendrių šalinimas, kontroliuojamas deginimas, šlapynių atkūrimas išeksplotuotuose durpynuose) 902 862 22%
Meldinių nendrinukių jauniklių perkėlimas (translokacija) kaip naujos gamtosaugos priemonės testavimas atkuriant sunykusias populiacijas. Patirties sklaida gamtininkų ir mokslininkų bendruomenėje. Pateikiamos bendros 2 perkėlimo etapų išlaidos – perkėlimas iš Baltarusijos į Lietuvą (6 %) ir perkėlimas Lenkijoje (8 %) 561 191 14%
Vandens lygio reguliavimas siekiant užtikrinti optimalias sąlygas meldinės nendrinukės buveinėse Lietuvoje ir Baltarusioje (šliuzų, reguliatorių statybos, kanalų tvarkymas)  221 892 5%
Ekonominių prielaidų sukūrimas siekiant užtikrinti ilgalaikį meldinės nendrinukių buveinių išsaugojimą (biomasės perdirbimo cecho įrengimas, analizė dėl galimybių naudoti vėlai nušienautą žolę savivaldybių katilinėse, minimalūs patobulinimai vienoje iš katilinių) 720 517 18%
Mokslinių duomenų rinkimas ir projekto veiklų poveikio ekosistemoms stebėsena 463 897 11%
Visuomenės švietimas, projektų teritorijų pritaikymas lankymui, gamtinio turizo skatinimas, renginiai visuomenei, jaunųjų gamtos reindžerių platforma, savanorystės skatinimas, leidinių leidyba, patirties sklaida ir komunikacija 417 204 10%
Projekto valdymas ir administravimas, mokslinės projekto tarybos veikla, auditas, ataskaitų Europos Komisijai rengimas 640 427 16%
VISO 4 097 038 100%