yar

Zvaniec gamtos lobių tako įrengimas

2020 m. buvo baigtas įrengti pažintinis takas svarbiausioje meldinių nendrinukių buveinėje pasaulyje – Zvaniec pelkėje, Baltarusijoje. Take sugalvota daug interaktyvių, žaidybinių elementų, gamtos lobių trasa.

yar

Zvaniec pelkės atkūrimo darbai

Projekto metu atkuriama svarbiausia pasaulyje meldinių nendrinukių buveinė – Baltarusijoje plytinti Zvaniec pelkė. Joje įrengiami, rekonstruojami vandens lygį reguliuojantys įrenginiai, atliekamas krūmų ir nendrių šalinimas, … Žiūrėti galeriją