yar

Moksliniai tyrimai projekto teritorijose

Projekto teritorijose vykdomi įvairūs moksliniai tyrimai – augalijos, vabzdžių monitoringas, vandens lygio matavimai, meldinių nendrinukių apskaita, meldinių nendrinukių kraujo tyrimai, jų migracijos kelio tyrimas, pasitelkiant geolokatorius, socialinės … Žiūrėti galeriją