yar

Moksliniai tyrimai projekto teritorijose

Projekto teritorijose vykdomi įvairūs moksliniai tyrimai – augalijos, vabzdžių monitoringas, vandens lygio matavimai, meldinių nendrinukių apskaita, meldinių nendrinukių kraujo tyrimai, jų migracijos kelio tyrimas, pasitelkiant geolokatorius, socialinės … watch gallery

yar

Derybos su Nemuno deltos ūkininkais 2017 m .

2017 m. birželį projekto komanda vyko derėtis pas ūkininkus, kurių žemėje šiais metais rastos meldinės nendirnukės. Sutikusiems saugoti retuosius giesmininkus, įteikė meldinės nendrinukės vėliavas.