Sugautos užsienyje žieduotos meldinės nendrinukės Lietuvoje

Projekto komanda bei kolegos iš Ventės rago ornitologinės stoties praneša tarptautinei ornitologų bendruomenei apie Lietuvoje sugautas meldines nendrinukes su kitų šalių žiedais.