Meldinių nendrinukių apskaita

Ūkininkai, deklaravę savo pievas priemonės  „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas” veiklai „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, šienavimo laiką turi rinktis pagal tai, ar einamaisiais metais meldinės nendrinukės jų teritorijoje peri. Tai nustato ornitologai, atlikę meldinių nendrinukių apskaitą ir iki birželio 15 d. informuoja atsakingus specialistus savivaldybėse, informacija pasirodo oficialioje deklaravimo sistemoje, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje.

Meldinių nendrinukių populiacija nustatoma pagal giedančius patinus. Metodologiškai, ji vykdoma 2 kartus metuose:

  • I-moji apskaita vyksta iki birželio vidurio.

  • II-roji apskaita vyksta liepos pradžioje.

Po antrosios apskaitos patikslinami apskaitų rezultatai. Ūkininkai, kurių plotuose meldinės nendrinukės aptinkamos naujai, informuojami.

Apskaitų rezultatai