Projekto partneriai

Projekto komandoje – patirtį meldinių nendrinukių apsaugoje turinčios organizacijos bei ekspertai.

Žymantas Morkvėnas

Meldinės nendrinukės apsauga Žymantas Morkvėnas rūpinasi nuo 2010 m. ir per šį laiką jau spėjo įgyvendinti keletą nacionalinių ir tarptautinių iniciatyvų. Šiuo metu Ž. Morkvėno praktinė ir tiriamoji veikla daugiausiai susijusi su žemės ūkio poveikiu biologinei įvairovei, socialinių ir ekonominių mechanizmų kūrimu siekiant užtikrinti biologinės įvairovės apsaugą kaimo vietovėse. Jis vadovavo komandai, sukūrusiai naujas agrarinės aplinkosaugos priemones, užtikrinančias aliuvinių pievų ir žemapelkių, kuriose peri meldinė nendrinukė, palaikymą. Ž. Morkvėnas taip pat yra aktyvus Tarptautinės meldinės nendrinukės apsaugos grupės narys, entuziastingas ornitologas ir gamtos fotografas.

„Kaskart, kai išgirstu meldinę nendrinukę, jaučiu drugelių plazdenimą pilve. Manau, kad meldinės nendrinukės apsauga yra mano gyvenimo projektas“.

Dr. Aleksandr Kozulin

Aleksandras Kozulinas paskyrė didžiąją dalį savo mokslinės ir praktinės veiklos siekdamas išsaugoti šią rūšį. Drauge su Martinu Flade jis atrado daugelį meldinės nendrinukės populiacijų Baltarusijoje, šiose teritorijose inicijavo buveinių atkūrimą. Mokslininkas priklauso Tarptautinei meldinės nendrinukės apsaugos grupei.

„Pastaruosius 20 metų mano pagrindinis tyrimų tikslas buvo išsaugoti meldinę nendrinukę ir pelkes, kuriose šis paukštis gyvena. Aš jaučiuosi atsakingas už šios rūšies likimą Baltarusijoje ir labai svarbu, kadatsakomybęuž šią rūšį prisiimtų daugiaumokslininkų, aplinkosaugininkų ir vietos gyventojų.”

Arūnas Pranaitis

Arūnas Pranaitis dirba gamtosaugoje daugiau nei 30 metų ir yra sukaupęs daug patirties atkuriant ir tvarkant buveines. Didžioji jo tiriamojo ir praktinio darbo dalis susijusi su paukščių ir šlapynių apsauga. A. Pranaitis yra entuziastingas ornitologas ir Žuvinto biosferos rezervato – seniausios Lietuvos saugomos teritorijos, kurioje buvo aptiktos pirmosios meldinių nendrinukių buveinės mūsų šalyje – direktorius. 2017 m. už sėkmingą ilgametį darbą gamtosaugoje jam buvo įteikta Viktoro Bergo premija.

„Aš tiesiog myliu šiuos giesmininkus (red. meldines nendrinukes). Noriu Žuvinto viksvinėse pievose vėl stebėti tokią jų gausą kaip prieš 30 metų“.

Dr. Žydrūnas Preikša

Žydrūnas Preikša yra ornitologas ir mokslininkas, praktiškai visą savo profesinę karjerą skyręs meldinės nendrinukės apsaugai. Jis vadovauja meldinių nendrinukių apskaitoms Lietuvoje, nuolat dalyvauja įvairiuose šio paukšio apsaugos projektuose ir tyrimuose, priklauso Tarptautinei meldinės nendrinukės apsaugos grupei.

„Meldinė nendrinukė mane pakerėjo savo paslaptingumu, kadangi tai – vienas mažiausiai ištirtų paukščių, ir tuo, kad saugant šį labai speficinėse buveinėse gyvenantį paukštį išsaugai visą ekosistemą su daugeliu kitų rūšių.“

Rita Grinienė

Rita yra atsakinga už visų projekto komunikacijos veiklų koordinavimą, savanorių telkimą. Su meldinės nendrinukės apsauga ir gamtosaugos komunikacija ji dirba jau beveik 10 metų. Rita turi ryšių su visuomene magistro laipsnį.

„Ko gero pats jautriausias susitikimas su meldine nendrinuke buvo pats primasis. Kai saulei leidžiantis įsitaisiusi greta Nemuno deltos pievų pirmą kartą išgirdau jos trelę. Švelniai linguoja saulės nutviekstos viksvų viršūnės, gamta nurimusi taisosi miegoti, o meldinė nendrinukė gieda savo išlikimo giesmę. Pasakiškas potyris.“

Rita Jonkuvienė

Rita turi sukaupusi nemažai patirties projektų administravime, tad padeda projekto vadovui koordinuoti projekto administracines-finansines veiklas.
„Meldinė nendrinukė tiesiog nuostabiai atveria suvokimą, kad kiekvienas, kad ir koks mažytis būtume, esame svarbus šiame pasaulyje, kiekvienas turime savo rolę ir darome įtaką aplinkiniams. Džiaugiuosi, kad šio mažo paukštelio apsauga, jau eilę metų vykstanti mūsų organizacijoje, padeda ir man (administracinės-vadybinės krypties asmeniui) geriau suprasti gamtoje vykstančius procesus, įžvelgti sąsajas tarp žmonijos veiklos, padarinių ir pokyčių, bei išsikelti klausimus, kurių atsakymai veda į platesnį savęs kaip  gamtos dalies suvokimą, būties patyrimą, t.y. pažvelgti į aplinką „plačiau atmerktomis akimis“ ir pastebėti daug daugiau bei giliau nei iki šiol. Myliu šiuos mažus paukštelius ir didžiuojuosi mūsų gamtosauga besirūpinančia komanda!“

Akvilė Galeckaitė

Akvilė prie projekto prisijungė 2024 m. vasarį kaip aplinkosaugos specialistė. Ji baigė ekologijos bakalauro studijas Vilniaus universitete ir Gamtotvarkos magistro studijas Kopenhagos universitete. Prieš tai ji savanoriavo atliekant meldinių nendrinukių perkėlimą 2019 m.

dr. Domas Uogintas

Domas prie projekto prisijungė 2024 metais, žiemą. Jis atsakingas už projekto monitoringus ir poveikio vertinimą.

Petras Lengvinas

Petras projekte yra atsakingas už veiklų Nemuno deltoje koordinavimą, ryšių su vietos savivalda, ūkininkais palaikymą.

„Pasaulyje yra viskas subalansuota ir labai tvarkinga, bet kai į tam tikras teritorijas įsikiša žmogus, ši tvarka pažeidžiama, todėl reikia imtis gamtą saugoti. Po saule vietos turi užtekti visiems. Jei kažką pažeidei, sunaikinai, turi imtis tą suagoti, tausoti, atkurti.“

Giedrė Janušauskienė

Projekte Giedrė atsakinga už administracinių užduočių ir įvairių techninių veiklų įgyvendinimą.

Sigita Graužinytė

Projekte Sigita  atsakinga už projekto finansus – planavimą, priežiūrą, kontrolę bei finansinių ataskaitų rengimą ir pateikimą atsakingoms institucijoms. Sigita yra įgijusi išsilavinimą finansų ir teisės srityje, turi ilgametę projektų valdymo patirtį.

Rūta Rosson, Baltijos aplinkos forumas

Eglė Vičiuvienė, Baltijos aplinkos forumas

Vitalij Jakovič Aleksandrovič

Dirba respublikiniame ekologijos ir kraštotvarkos centre, Minke. Zoologas mini-zooparke. Ornitologas.

„Džiaugiuosi, kad projektas, kurio tikslas – išsaugoti nykstančią rūšį (meldinę nendrinukę) – suvienijo daug žmonių iš skirtingų šalių, dėl kurių šio mažo paukštelio gelbėjimas yra įdomus, svarbus ir reikšmingas, ir visi prisideda prie šio didžio tikslo ir, kad aš esu viso to dalis. Bendras darbas, kurio metu abipusiškai suprantami ir palaikomi visi projekto dalyviai, yra svarbūs šių, lengvai pažeidžiamų, rūšių atkūrimui.“