Buveinių atkūrimas

Projekto metu toliau tęsėme apleistų ar sparčiai blogėjančios būklės buveinių atkūrimą. Projekto metu toliau tęsėme apleistų ar sparčiai blogėjančios būklės buveinių atkūrimą. Bendra projekto teritorija – 20 509 ha t.y. panašiai kaip Kauno ir Panevėžio miestų plotai bendrai sudėjus. Didelėje jos dalyje (apie 17 000 ha) buvo siekiama užtikrinti tinkamą vandens lygio reguliavimą (kai per sausa – vandenį pievose užlaikyti, kai per šlapia – vandenį pumpuoti). Lietuvoje didelis dėmesys telktas į Nemuno deltą, kur, vandens reguliavimas yra vykdomas atsižvelgiant tiek į meldinės nendrinukės apsaugos, tiek į ūkininkų (pvz., palankios sąlygos šienauti pievas) poreikius. Šyšos polderyje buvo įrengtas šliuzas. Baltarusioje buvo išbandytas inovatyvus buveinių atkūrimo būdas – viksvų sėjimas eksploatuotame durpyne. Kitos taikytos buveinių atkūrimo priemonės yra gana įprastos gamtotvarkoje – daugiausia nendrynų bei užaugusių krūmynų šalinimas. Šie darbai beveik baigti vykdyti, liko atkurti projekto pratęsimo metu naujai numatytas teritorijas (11 ha) Žuvinto biosferos rezervate.

Buveinių atkūrimas nuotraukose

yar

Zvaniec pelkės atkūrimo darbai

Projekto metu atkuriama svarbiausia pasaulyje meldinių nendrinukių buveinė – Baltarusijoje plytinti Zvaniec pelkė. Joje įrengiami, rekonstruojami vandens lygį reguliuojantys įrenginiai, atliekamas krūmų ir nendrių šalinimas, … Žiūrėti galeriją