Projekto veiklos Baltarusijos teritorijose 2017 m.

Projekto teritorijų – Zvanec ir Servech pelkių – lankymas, susitikimas su vietos bendruomene 2017 m.