Projekto veiklos Baltarusijos teritorijose

Projekto teritorijų – Zvanec ir Servech pelkių – lankymas, susitikimas su vietos bendruomene 2017 m.