Meldinės nendrinukės išmokos – naujoji tvarka

Nuo 2023 metų keitėsi meldinės nendrinukės apsaugą užtikrinančių priemonių tvarka ir taisyklės, nes įsigaliojo Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginis planas. Iki tol buvusias dvi būtent šiai rūšiai skirtas priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas šlapynėse” pakeitė priemonės „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ veikla „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“. Naujoji veikla apima daugiau rūšių ir buveinių, todėl prieš deklaruojant svarbu išsiaiškinti, kokios sąlygos taikytinos saugant būtent meldines nendrinukes. Šiame leidinyje trumpai tai ir aptarsime.

Svarbu pastebėti, kad esminiai priemonės aspektai nesikeitė: einamaisiais metais ekspertai ieško meldinių nendrinukių, nustato teritorijas, kur jos peri, žemėlapyje išbraižo šiuos plotus, perduoda informaciją atsakingoms institucijoms ir tuose plotuose ūkininkai šienauja vėliau.

Koks yra naujos priemonės tikslas?

Siekiama užtikrinti gamtiniu požiūriu ypatingai vertingų pievų ir šlapynių apsaugą. Tai pasiekti galima tik su ūkininkų pagalba, vykdant ekstensyvų šių buveinių naudojimą.

Koks yra paramos dydis?

Paramos dydis, kaip ir anksčiau, priklauso nuo to, ar ūkininkaujama pievoje, ar šlapynėje:

EB svarbos natūralių pievų tvarkymas – 297 Eur/ha kasmet,

EB svarbos šlapynių tvarkymas – 330 Eur/ha kasmet.

Deklaruotinų plotų priskyrimą pievoms ar šlapynėms galima matyti Žemės ūkio duomenų centro žemėlapyje „EB svarbos buveinės“: https://zuikvc.maps.arcgis.com

Su kokiomis kitomis išmokomis yra suderinama veikla „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“?

Suderinama su:

 • Tiesioginėmis išmokomis;
 • Su sertifikavimu pagal ekologinio žemės ūkio gamybą;
 • Su Strateginio plano kaimo plėtros intervencine priemone „Vietovės su gamtinėmis ar kitomis specifinėmis kliūtimis“.

Kur ši priemonė gali būti taikoma?

Deklaruoti šią priemonę galima tik aiškiai apibrėžtuose plotuose, kur meldinė nendrinukė peri. Šių plotų sluoksnis yra sudarytas pagal faktinius ir istorinius duomenis ir yra patalpintas Žemės ūkio duomenų centro žemėlapyje „EB svarbos buveinės“: https://zuikvc.maps.arcgis.com.

Šių apibrėžtų plotų sluoksnį taip pat galima rasti PPIS bei seniūnijoje.

Tinkamas paramai plotas – ne mažesnis kaip 1 ha. Įsipareigojimų laikotarpis deklaruojamiems plotams − 2 metai.

Kokie yra pagrindiniai įsipareigojimai?*

 • Meldinių nendrinukių kiekvienais metais ieško kvalifikuoti ekspertai. Šie aptikimo plotai išskiriami PPIS iki birželio 15 d.
  • Kai einamaisiais metais meldinės nendrinukės nėra aptinkamos – šienavimą pradėti nuo birželio 20 d., sudarant sąlygas ūkininkams pasigaminti pašarus ir pagerinti meldinės nendrinukės buveinės augalijos sudėtį.
  • Kai einamaisiais metais meldinės nendrinukės yra aptinkamos – šienavimą pradėti nuo rugpjūčio 15 d. Ši tvarka iš esmės nesikeitė. Ar jūsų plote taikomas vėlyvas šienavimas galite sužinoti PPIS ir seniūnijoje po birželio 15 d.
 • Šienavimą ir žolės surinkimą į krūvas (rulonus) baigti iki spalio 1 d. Pievose žolę išvežti iki spalio 1 d., šlapynėse – iki kitų metų kovo 1 d.
 • Žolės smulkinimas ir paskleidimas draudžiamas.
 • Meldinių nendrinukių teritorijose ganymas draudžiamas. Meldinės nendrinukės buveinėse įvestas ribojimas ganyti, nes susiformuoja salelės su trumpažole augaline danga, reikšmingai sumažėja bendras augalijos aukštis ir augalų rūšių įvairovė. O ilgalaikis ganymas šlapynėse gali lemti, kad susiformuos visiškai kito tipo buveinės, kurios nėra tinkamos meldinės nendrinukės sėkmingam perėjimui. Taip pat gyvuliai gali ištrypti meldinių nendrinukių lizdus.
 • Kiekviename lauke kasmet palikti 20-30% nešienauto ploto, bet ne daugiau nei 2 ha vienoje vietoje.
 • Kasmet keisti nešienaujamo ploto vietą.
 • Pievų nearti, įskaitant ir bearimines technologijas, ir nepersėti.
 • Neįrengti sausinimo, drėkinimo sistemų.
 • Nenaudoti augalų apsaugos produktų, netręšti mineralinėmis, organinėmis trąšomis, neskleisti nuotekų dumblo, nekalkinti.

*Visus įsipareigojimus galima peržiūrėti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00a889e0b0e811ed8df094f359a60216/asr

Deklaruojamų plotų žemėlapyje matosi skirtumas, kaip pažymėta paprasta meldinių nendrinukių buveinė (apvesta geltonai) ir mezotrofinės buveinės.
Deklaruojamų plotų žemėlapyje matosi skirtumas, kaip pažymėta paprasta meldinių nendrinukių buveinė (apvesta geltonai) ir mezotrofinė buveinė (apvesta mėlynai).

Kas yra mezotrofinės buveinės?

Nuo 2023 m. yra išskiriami ir meldinės nendrinukės mezotrofinių buveinių plotai. Tai – geros būklės meldinės nendrinukės buveinės, kurioms taikomi šiek tiek kitokie reikalavimai. Šiuos plotus galima matyti prisijungus prie PPIS sistemos arba Žemės ūkio duomenų centro žemėlapyje “EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas”: https://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html

Mezotrofinėse buveinėse skiriasi tik įsipareigojimai dėl nešienaujamo ploto – kasmet privaloma palikti 50 proc. nešienauto ploto. Nešienaujamo ploto vietą kasmet privaloma keisti.

Mezotrofinės buveinės yra išskirtos Ignalinos ir Alytaus rajonuose, Šilutės rajone Kintų mstl. ir Klaipėdos rajono Priekulės seniūnijoje.

Kur dėti vėlai nušienautą žolę?

Ją galima atiduoti į žolės perdirbimo cechą Drevernoje. Žolės pridavimo sąlygos:

 • Šienas turi būti iš pievų, šlapynių, kuriose vykdomos agrarinės aplinkosaugos priemonės.
 • Šienas turi būti ne drėgnesnis nei 14%.
 • Šienas turi būti pristatytas adresu Kuršių g. 7, Dreverna.

Dėl kitų sąlygų galite pasitikrinti čia: https://ninevoices.eu/lt/

Kada keitėsi priemonės ir koks taikomas įsipareigojimų laikotarpis?

Dar gali būti, kad šiais metais ūkininkai turės deklaruoti savo plotus senajai meldinės nendrinukės priemonei. Tokiu atveju yra tęsiami senosios priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įsipareigojimai ir taikomos kitos taisyklės: https://meldine.lt/ismokos-ukininkams/ismokos/

Savo deklaravimo pradžios datą galite pasitikrinti prisijungę prie PPIS arba seniūnijoje.

Schema 2. Priemonių taikymas priklausomai nuo deklaravimo metų.
Schema 2. Priemonių taikymas priklausomai nuo deklaravimo metų.

Kaip pasikeitė meldinės nendrinukės buveinėse taikomos priemonės įsipareigojimai?

 • Meldinės nendrinukės buveinėse įvestas ribojimas ganyti, nes susiformuoja salelės su trumpažole augaline danga, reikšmingai sumažėja bendras augalijos aukštis ir augalų rūšių įvairovė. O ilgalaikis ganymas šlapynėse gali lemti, kad susiformuos visiškai kito tipo buveinės, kurios nėra tinkamos meldinės nendrinukės sėkmingam perėjimui. Taip pat gyvuliai gali ištrypti meldinių nendrinukių lizdus.
 • Suprantant, kad tai apsunkina sąlygas ūkininkams, palengvinta ir supaprastinta šienavimo tvarka:
  • Jeigu deklaruotuose plotuose einamaisiais metais nėra randama meldinių nendrinukių, šienauti leidžiama anksčiau (nuo birželio 20 d.), sumažintas nešienaujamos pievos plotas (nuo 50% iki 20-30%, bet ne daugiau kaip 2 ha vienoje vietoje).
 • Įvestas reikalavimas kasmet palikti 20-30 % nešienautą plotą.
 • Siekiant padaryti priemonę patrauklesnę, sutrumpintas įsipareigojimų laikas nuo 5 iki 2 metų.

Kada galima deklaruoti savo plotus?

Deklaravimas (pagrindinis) vyks balandžio 15 d. – birželio 21 d.

Pavėluotai paraiškas bus galima teikti iki liepos 1 d. (už kiekvieną pavėluotą dieną taikoma 1% sankcija)

 

Turite klausimų?

Bendrai deklaravimo klausimais konsultuokitės su NMA specialistais:

https://nma.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktine-informacija/asmenu-aptarnavimas/

Arba su savo seniūnijos Žemės ūkio skyriaus specialistais.

Dėl meldinės nendrinukės buveinėse taikomų priemonių galite konsultuotis su:

Žymantu Morkvėnu (direktorius, VšĮ Baltijos aplinkos forumas):

Tel. +37061472597, el.paštas: zymantas.morkvenas@bef.lt

Petru Lengvinu (meldinės nendrinukės apsaugos projekto veiklų koordinatorius Nemuno deltoje, VšĮ Baltijos aplinkos forumas):

Tel. +37066220046, el.paštas: plengvinas@gmail.com

 

Atsisiųsti informaciją PDF formatu

Informacija apie senąją išmoką

Plotai, kuriuose taikomos specialios meldinės nendrinukės išmokos

Informacija apie senąją priemonę atnaujinta 2021-06-02.

Priemonės taikomos Ignalinos, Visagino, Alytaus, Šilutės, Klaipėdos, Pagėgių, Marijampolės savivaldybėse.

Tiesioginė nuoroda į žemėlapį.

Kodėl pasirinktos žemėlapyje išskirtos teritorijos?

Priemonės taikomos tose teritorijose, kuriose meldinė nendrinukė gyvena, arba istoriškai žinoma, jog ji ten gyveno, arba sąlygos yra tinkamos jai gyventi ir populiacijai didėjant jos gali būti apgyvendintos, arba teritorijos itin reikšmingos kuriant tarptautinį kertinių buveinių tinklą, kuris užtikrintų ilgalaikę rūšies apsaugą (t.y. padėtų sukurti gyvybingą tarptautinį buveinių tinklą, kuriame atstumai tarp buveinių nebūtų dideli ir, esant poreikiui, paukščiai galėtų nesunkiai perskridinėti iš vienos teritorijos į kitą).

2008 m. meldinės nendrinukės buvo stebėtos Pušnies ir Rūžo ežerų apylinkėse. Nors nuo to laiko Ignalinos rajone jos neaptinkamos, yra didelė tikimybė, jog atkūrus čia plytinčias viksvines šlapynes ir didėjant populiacijai greta esančiose gyvybingose perimvietėse retieji paukščiai čia vėl įsikurs. Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių kompleksas – bene geriausiai šioje Lietuvos dalyje išlikusi potenciali retų giesmininkų buveinė. Šiame regione (Ignalinos ir Visagino apylinkėse) gausu kitų esamų ir buvusių žemapelkių, o vos už 87 km nuo šios vietos, Serveč pelkėje, Baltarusijoje, – gyvybinga populiacija. Dėl šių priežasčių Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių kompleksas gali tapti nauju populiacijos branduoliu (panašiai kaip Nemuno delta pamaryje), iš kurio rūšis galėtų toliau plisti.

Kodėl priemonių reikia ir kokios jos?

Meldinė nendrinukė kaip ir kiti ūkiuose gyventi prisitaikę pievų paukščiai visame pasaulyje nyksta dėl įsivyraujančios pernelyg intensyvios žemdirbystės, šlapžemių sausinimo ir ganyklų užsodinimo mišku. Jai nepalankus ir kitas kraštutinumas – visiškas ūkininkavimo nutraukimas. Norint retąjį giesmininką išsaugoti būtinas nuolatinis ūkininko rūpestis ir ekstensyvus ūkininkavimas.

Dalis meldinei nendrinukei tinkamų pievų (didžioji dalis Nemuno deltos pievų) yra intensyviai naudojamos. Šienapjūtė jose pradedama anksti (birželio vid.), kai meldinės nendrinukės dar peri pirmąją vadą. Norint užtikrinti šių paukščių apsaugą, būtina jiems leisti sėkmingai išvesti abi vasaros vadas t.y. vėlinti šienavimą perimvietėse. Kitose šiam sparnuočiui svarbiose ir dėl sudėtingų sąlygų apleistose buveinėse šienavimą reikia skatininti. Norint paraginti ūkininkus imtis jiems nuostolingos, bet meldinėms nendrinukėms palankios veiklos, reikalinga paskata. Ja tapo specialios savanoriškos agrarinės aplinkosaugos priemonės, įgyvendinamos Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 m. programoje:

INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ

Parama pelno nesiekiančioms investicijoms.

1. Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas

AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS

Išmokos už agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities įsipareigojimus

2. Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

3. Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas šlapynėse

Šios priemonės yra labai svarbi prielaida, užtikrinanti ilgalaikį meldinei nendrinukei svarbių buveinių geros būklės palaikymą. Ji taikoma tik specialistų išskirtose, meldinei nendrinukei svarbiose teritorijose (žr. interaktyvų žemėlapį), jose nustatyti specialūs terminai ir sąlygos, kurių laikantis užtikrinamas sėkmingas daugumos meldinių nendrinukių perėjimas. Šiose priemonėje dalyvaujantys ūkininkai gauna išmokas, kompensuojančias dėl apribojimų patiriamus nuostolius. Na, o apleistose buveinėse galima gauti vienkartinę paramą buveinių atkūrimo darbams vykdyti.

Šienavimas deklaravus plotus specialioms meldinės nendrinukės priemonėms

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose 

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas šlapynėse

Ūkininkas gali padėti meldinei nendrinukei ir jos kaimynams:

 • dalindamasis šlapyne su paukščiais – nekeisk žemės paskirties, nesausink šlapynių;

 • leisdamas meldinės nendrinukės jaunikliams išgyventi – pradėk šienauti ne anksčiau kaip liepos 15 d.;

 • leisdamas meldinėms nendrinukėms pabėgti iš šienaujamos lauko – šienauk iš lauko centro kraštų link arba į vieną lauko pusę;

 • saugodamas meldinę nendrinukę nuo ištrypimo – gyvulius ganyk ekstensyviai (ne daugiau nei 1 sąlyginis galvijas / ha);

 • rūpindamasis meldinių nendrinukių sveikata – atsisakyk pavojingų cheminių medžiagų naudojimo kasdieniame gyvenime bei ūkininkaujant.

Leidiniai

Kaimo plėtros programos priemonių reikalavimai: gamtosauginė prasmė

Deklaruodami žemės ūkio naudmenų plotus priemonėms, kuriomis saugoma gamtinė įvairovė, ūkininkai prisiima įsipareigojimus, kurie intensyvios žemdirbystės požiūriu yra nuostolingi. Dažnam ūkininkui kyla klausimų: kodėl taikomi tokie apribojimai?

Saugant meldinę nendrinukę: ūkininkavimas šlapiose pievose

Leidinyje pateikiama informacija apie ūkininkavimo ypatumus meldinės nendrinukės teritorijose bei glaustai pristatomos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje (KPP) numatytos finansinės paramos priemonės.

Nemuno delta gamtininko akimis

Knyga ūkininkams apie sugyvenimą su globaliai nykstančia meldine nendrinuke bei jos kaimynais. Pažink stebuklingą Nemuno deltos kraštą ir jo įdomybes!