yar

Zvaniec pelkės atkūrimo darbai

Projekto metu atkuriama svarbiausia pasaulyje meldinių nendrinukių buveinė – Baltarusijoje plytinti Zvaniec pelkė. Joje įrengiami, rekonstruojami vandens lygį reguliuojantys įrenginiai, atliekamas krūmų ir nendrių šalinimas, … Žiūrėti galeriją