Meldinės nendrinukės vėliavų kėlimas 2020 m.

Birželio 1 d. tradiciškai specialias meldinės nendrinukės vėliavas iškėlė ūkininkai ir organizacijos, prisidedantys prie šios rūšies išsaugojimo.