Meldinių nendrinukių apskaita 2020 m.

2020 m. vyko ne tik nacionalinis meldinių nendrinukių monitoringas, bet ir iš Baltarusijos į Lietuvą perkeltų retųjų giesmininkų paieškos.