Ką mes žinom apie meldinę nendrinukę?

2018 metų vasarą Minske vyko susitikimai su moksleiviais. Vaikai sužinojo apie meldines nendrinukes, o per įvairias menines veiklas jie įtvirtino savo įgytas žinias, už tai jie gavo dovanų knygeles apie šiuos retus giesmininkus.