Kviečiame teikti paraiškas labiausiai nykstančių ir saugotinų rūšių buveinių išsaugojimui

Informuojame, jog nuo rugpjūčio 29 d. iki spalio 7 d. galima teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ (Priemonė).

Paramos tikslas – atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas, sudarant palankias sąlygas nustatytoms ir patvirtintoms Europos Bendrijos svarbos rūšių buveinėms: meldinei nendrinukei, baliniam vėžliui, kraujalakiniam melsviui, niūriaspalviam auksavabaliui, šiauriniam auksinukui, auksuotajai šaškytei, plikažiedžiam linlapiui, stulgiui, paprastajam griciukui, raudonkojui tulikui, didžiajai kuolingai, išlikti natūraliose ir pusiau natūraliose pievose bei ekstensyviai naudojamose šlapynėse.

Finansavimas paramos lėšomis taip pat gali būti skirtas, siekiant išsaugoti šiuos gyvybiškai svarbius buveinių tipus: miškapieves, kadagynus, medžiais apaugusias ganyklas, nesusivėrusias žemynines smiltpieves, karbonatines smėlynų pievas, stepines pievas, rūšių turtingus briedgaurynus, melvenynus.

Kvietimui skirta paramos suma – 2 642 431 eurų. Vienam pareiškėjui vykdyti nurodytas veiklas gali būti skirta iki 85 000 Eur. Patirtos tinkamos išlaidos kompensuojamos 100 proc.

TINKAMOS SKIRTI PARAMĄ TERITORIJOS

Paraiškas pagal Priemonę kviečiami teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla (netaikoma VĮ Valstybinių miškų urėdijai ir saugomų teritorijų direkcijoms) ir teisėtais pagrindais valdantys numatomus tvarkyti žemės plotus. Detalų veiklos „Saugomų rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ žemėlapį galite rasti čia: žemėlapis.

ATRANKOS KRITERIJAI

Pareiškėjų pateiktos paramos paraiškos vertinamos pagal nustatytus atrankos kriterijus. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 40 privalomų balų. Jei atrankos vertinimo metu nustatoma, kad nesurinkta 40 balų, paramos paraiška atmetama.

Paraiškų atrankos kriterijai:

1. Pareiškėjas, siekiantis dalyvauti įgyvendinant veiklą, deklaruoja ir įsipareigoja sutvarkyti:

  • daugiau kaip 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 50 balų;
  • nuo 1,0 iki 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 40 balų;
  • nuo 0,5 ha iki 0,99 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 30 balų.

2. Pareiškėjo deklaruotas plotas, kurį įsipareigoja sutvarkyti, ribojasi su plotais, kuriuose vykdomi įsipareigojimai pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ – suteikiami 25 balai.

3. Pareiškėjas dalyvavo ar dalyvauja įgyvendinant kitas paramos už plotus agroaplinkosaugos priemones:

  • daugiau kaip 5 metus – suteikiami 25 balai;
  • iki 5 metų – suteikiama 10 balų.

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

Paramos paraiškos ir kartu pateikiami priedai pagal KPP veiklos sritį „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ NMA galės būti teikiami tik elektroniniu būdu: pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt arba naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).

DAUGIAU INFORMACIJOS

Komentarai

Rita G. 2023-05-05
Kokia konkrečiai informacija jus domina? Ko neradote straipsnyje?
Rimas 2023-05-03
gal galima daugiau info

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.