Kviečiame žiūrėti video pranešimą apie agrarinės aplinkosaugos išmokas

Norintiems susipažinti su 2018 metų deklaravimo aktualijomis, kviečiame žiūrėti Žemės ūkio ministerijos Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus video pranešimą „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimas“.

Pradžioje pateikiama svarbi bendroji informacija. Nuo 9:40 min. trumpai pristatomos ir specialios meldinių nendrinukių apsaugai skirtos veiklos. Detalesnį aprašymą, nuorodas į pilną įsipareigojimų sąrašą galite rasti ir mūsų puslapyje. Kilus klausimų dėl priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ rašykite pranešėjai Agnei Prakapienei agne.prakapiene@zum.lt.

Taip pat galite susipažinti su visomis 2018 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo aktualijomis kitose video paskaitose:

    1) „Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo naujovės 2018 m.“, Žemės ūkio ministerijos Išmokų už plotus skyrius

    2) „Europos Sąjungos parama nuo liūčių nukentėjusiems ūkininkams. Paramos administravimas“, Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės skyrius 

    3) „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimas“, Žemės ūkio ministerijos Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyrius 

    4) „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimas“, Žemės ūkio ministerijos Kompensacijų ir investicijų skyrius 

    5) „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimas“, Žemės ūkio ministerijos Kompensacijų ir investicijų skyrius 

    6) „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimas“, Žemės ūkio ministerijos Kompensacijų ir investicijų skyrius 

    7) „Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuomą ir naudojimą patvirtinantys dokumentai“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemės administravimo skyrius 

    8) „Su plotu susijusių priemonių 2018 m. aktualijos“, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Metodikų rengimo ir koordinavimo skyrius 

    9) „Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų duomenų įvedimo į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą naujovės“, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Geografinių informacinių sistemų skyrius 

    Kilus klausimams rašykite el. paštu deklaravimas@vic.lt.

Pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informaciją

Komentarų nėra

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.