Pagrindinis renginio puslapis

 

Nacionalinis šienpjovių čempionatas, Rupkalviai
Nacionalinis šienpjovių čempionatas, Rupkalviai

Rungtys ir taisyklės

Kiekvienas asmuo, dalyvaujantis Nacionaliniame šienpjovių čempionate turi susipažinti su:

 • varžybų taisyklėmis (bendrosimis varžybų taisyklėmis, baudos taškų skyrimo tvarka, rungčių, kuriose dalyvaus, taisyklėmis);
 • saugumo taisyklėmis.

Jos pateikiamos žemiau. Jei turite pasiūlymų dėl taisyklių tobulinimo, prašome juos pateikti organizatoriams el. paštu info@bef.lt. 

Nacionalinio šienpjovių čempionato varžybų taisyklės 2024

 

Trasų įrengimo pavyzdys. Trasas vieną nuo kitos skiria saugumo zonos.
Trasų įrengimo pavyzdys. Trasas vieną nuo kitos skiria saugumo zonos.

Bendrosios varžybų taisyklės:

1. Varžyboms naudojamos trasos atskiriamos numatyto dydžio nešienautomis saugumo zonomis.

2. Kiekvienas varžyboms užsiregistravęs dalyvis turi susipažinti su varžybų (pateikiamomis šiame dokumente) bei saugumo taisyklėmis.

3. Visi dalyviai turi vadovautis pagarbos vienas kitam principu, neskatinti neapykantos ir netrukdyti vienas kitam dalyvaujant varžybose.

4. Trasos ar ploto numeris kiekvienam dalyviui varžybose parenkamas burtų keliu – pats dalyvis ar jo atstovas traukia šį numerį.

5. Varžybos prasideda davus garsinį signalą, tačiau kiekvieno dalyvio individualus laikas pradedamas skaičiuoti atlikus pirmą pjovimą dalgiu.

6. Trasos ribas žymi linijos (virvės). Jas draudžiama perkelti iš vietos ar nutraukti. Dalyvis prieš startą gali pareikšti pretenziją teisėjui, jei mano, kad trasos linijos yra netinkamai išdėstytos (plotas per platus ar per siauras).

7. Trasos pradžią žymi linija (virvė). Žolė už linijos gali būti pjaunama tik prasidėjus varžyboms –  teisėjui davus garsinį signalą.

8. Varžybų dalyviai patys užtikrina, kad šienavimui naudojamas dalgis yra techniškai tvarkingas ir saugus naudoti. Varžybų metu dalgį leidžiama keisti kitu dalgiu.

9. Varžybų dalyviai skatinami turėti palaikymo komandą. Palaikymo komanda gali įeiti į trasos saugumo zoną, šalia palaikomo dalyvio, tačiau:

 • Nacionalinis šienpjovių čempionatas, Rupkalviai
  Nacionalinis šienpjovių čempionatas, Rupkalviai

  Turi netrukdyti varžybų dalyviams – laikytis saugaus atstumo, nesudaryti fizinių kliūčių šienavimui, neklaidinti varžovų komentarais apie taisykles. Jei palaikymo komandos nariai mano, kad varžovas (-ai) nesilaiko taisyklių, jie turi teisę atkreipti į tai teisėjo dėmesį.

 • Turi būti už teisėjo ir negali jam trukdyti.
 • Privalo visais atvejais būti už dalyvių nugarų (iš abiejų saugumo zonos pusių ) 5 m spinduliu. Prie savo palaikomo dalyvio vienas palaikymo komandos narys gali prieiti saugumo zona iš dalyvio nugaros tik tuo atveju, jei nori jam paduoti atsigerti, ar paduoti kitą jam reikiamą įrangą (pakaitinį dalgį, pustyklę ar kt.). Visais kitais atvejais turi būti gautas teisėjo leidimas.
 • Jei teisėjas fiksuoja piktybinį palaikymo komandos elgesį, trukdantį varžovui ar visai varžybų eigai, teisėjas įspėja palaikymo komandą. Jei po įspėjimo palaikymo komanda pakartotinai nusižengia, ji privalo palikti trasos saugumo zoną. To nepadarius, teisėjas turi teisę skirti 30 baudos taškų (arba 10 min. baudą) palaikymo komandos palaikomam dalyviui.

10. Trasos pabaigą žymi linija (virvė). Trasa laikoma įveikta nušienavus visą pradalgės ilgį. Dalyvio laikas sustabdomas jam palietus trasos pabaigos liniją ranka.

11. Saugumo zonoje be teisėjų ir palaikymo komandų gali būti ir kiti organizatorių leidimą turintys asmenys.

12. Saugumo zonose gali judėti žurnalistai, fotografai ir video operatoriai, tačiau tai turi būti suderinta su organizatoriais. Jie gali judėti ir iš dalyvių priekio. Tačiau visais atvejais turi būti išlaikomas minimalus 5 m saugumo atstumas.

Baudos taškų skyrimo tvarka:

 1. Baudos taškai nustatomi, jei šienavimas neatitinka minimalių šienavimo kokybės reikalavimų. Po varžybų, organizatorių paskirta teisėjų komanda (2 teisėjai vienai trasai) vertina visą nušienautą plotą eidami ir vertindami kiekvieną 2 metrų atstumą. Pažeidimas fiksuojamas jei:
  • nušienautoje pradalgėje palikti kupstai ar nenušienauta žolė, aukštesnė nei 15 cm.
  • nušienauta nepilna pradalgė. Klaidos tolerancijos riba – po 10 cm iš abiejų trasos pusių.
 2. Pažeidimams trasoje matuoti teisėjai naudoja specialų matavimo įrenginį – dvimetrinį sieksnį. Įvertinus ruožą duodami 0 arba 1, arba 2 baudos taškai. Jei teisėjai mato, kad visoje pradalgėje yra daug pažeidimų, visa trasa atrodo nekokybiškai nušienauta, jie turi teisę skirti maksimalią baudą ir pereiti vertinti kitą trasą. 1 baudos taškas atitinka – 20 sek. baudą kuri pridedama prie trasos įveikimo laiko.

Komandinių šienpjovių varžybų taisyklės

Šiose varžybose galioja visos bendrosios taisyklės, baudos taškų skyrimo tvarka, taip pat šios specialiosios taisyklės:

 1. Tai – komandinė rungtis. Komandos sudėtyje turi būti du šienpjoviai. Registruodamasis į varžybas šienpjovys nurodo kitą savo komandos narį. Jei jo neturi, šį narį susiranda registracijos vietoje arba jį jam priskiria organizatoriai. Komandos nariai tarpusavyje susitaria, kuris bus pirmas, kuris – antras šienpjovys.
 2. Trasos ilgis 100 m, o plotis – 3 m. Kiekvienam komandos nariui tenka po 1,5 m pradalgę.
 3. Startas duodamas visiems dalyviams vienu metu, tačiau individualus laikas pradedamas fiksuoti atlikus pirmą pjovimą dalgiu.
 4. Šienauti pradeda pirmas komandos narys (paprastai – greičiau šienaujantis). Jis šienauja kairiąją trasos pradalgę. Po trijų minučių, gavęs savo trasos teisėjo leidimą ir signalą, šienauti pradeda antras komandos narys.
 5. Paleidęs antrąjį komandos narį, teisėjas žingsniuoja už šienpjovių link finišo linijos ir chronometru fiksuoja savo komandos finišo pasiekimą. Kiekvieno dalyvio laikas fiksuojamas atskirai. Finišas pasiekiamas, kuomet šienpjovys ranka paliečia finišo virvelę.
 6. Kiekviena komanda turi savo teisėją, jis turi du chronometrus – kiekvienam dalyviui po atskirą. Fiksuojamas kiekvieno dalyvio šienavimo laikas.
 7. Pasibaigus šioms varžyboms ar jų etapui, šienavimo kokybę vertina organizatorių paskirti teisėjai. Už nekokybiškai atliktą šienavimą skiriami baudos taškai.
 8. Greičiausi (įvertinus ir skirtus baudos taškus) dalyviai (vertinant individualius šienpjovių laikus, o ne komandinį rezultatą) gauna teisę varžytis sparčiausių šienpjovių individualiose varžybose „Metų šienpjovio (-ės)“ titului laimėti.
 9. Komandos rezultatas apskaičiuojamas susumavus abiejų dalyvių šienavimo laiką bei susumavus gautus abiejų komandos narių baudos taškus.
 10. Jei antrasis komandos narys pasiveja pirmąjį, komandos nariams sutarus, galima apsikeisti pradalgėmis.
 11. Šienpjoviai gali padėti vienas kitam pjauti pradalges, kol nė vienas iš šienpjovių dar nebaigė varžybų (tai yra nepalietė trasos pabaigą žyminčios virvės). Pirmas pradalgę nupjovęs, bet trasos pabaigos virvės nepalietęs komandos narys gali padėti antrajam, pakeisdamas jį nenupjautoje pradalgėje ir ją pabaigdamas. Tačiau tokiu atveju pakeistojo komandos nario individualus laikas nebeskaičiuojamas ir jis praranda galimybę varžytis dėl Metų šienpjovio (-ės)“ titulo individualiose varžybose Komandos narį pakeitusio šienpjovio laikas fiksuojamas, kuomet jis paliečia trasos pabaigą žyminčią virvę (t.y. baigęs pjauti kito savo komandos nario trasą).
 12. Abu komandos nariai turi stengtis išlaikyti ir pjauti savo 1,5 m pradalgę.
 13. Kokybiškiausiai nušienauta pradalgė nustatoma bendru teisėjų sutarimu, įvertinus visas trasas ir susumavus baudų rezultatus.

Individualios varžybos „Metų šienpjovio (-ės)“ titului laimėti

Šiose varžybose galioja visos bendrosios taisyklės, baudos taškų skyrimo tvarka, taip pat šios specialiosios taisyklės:

 1. Trasos ilgis 50 m, o plotis 1,5 m. Vienoje trasoje šienauja vienas dalyvis.
 2. Startas duodamas visiems dalyviams vienu metu, tačiau individualus laikas pradedamas fiksuoti atlikus pirmą pjovimą dalgiu.
 3. Finišas pasiekiamas, kuomet šienpjovys nupjauna savo trasą ir ranka paliečia finišo virvelę. Tuo metu teisėjas užfiksuoja dalyvio laiką.
 4. Pasibaigus šioms varžyboms ar jų etapui, šienavimo kokybę vertina organizatorių paskirti teisėjai. Už nekokybiškai atliktą šienavimą skiriami baudos taškai.
 5. Dalyvio galutinis rezultatas apskaičiuojamas susumavus laiką bei galimus baudos taškus.
 6. Trasą turi įveikti pats dalyvis, kitiems asmenims padėti draudžiama.

Pradedančiųjų varžybos „Dalgio debiutas“ – speciali SBA Urban rungtis

Šiose varžybose galioja visos bendrosios taisyklės, taip pat šios specialiosios taisyklės:

 1. Trasos ilgis 50 m, o plotis –1,5 m. Vienoje trasoje šienauja vienas dalyvis.
 2. Startas duodamas visiems dalyviams vienu metu, tačiau individualus laikas pradedamas fiksuoti atlikus pirmą pjovimą dalgiu.
 3. Finišas pasiekiamas, kuomet šienpjovys nupjauna savo trasą ir ranka paliečia finišo virvelę. Tuo pačiu metu teisėjas užfiksuoja dalyvio laiką.
 4. Pasibaigus šioms varžyboms ar jų etapui, šienavimo kokybę vertina organizatorių paskirti teisėjai. Už nekokybiškai atliktą šienavimą skiriami baudos taškai.
 5. Dalyvio galutinis rezultatas apskaičiuojamas susumavus laiką bei gautus baudos taškus.
 6. Trasą turi įveikti pats dalyvis, kitiems asmenims padėti draudžiama.

Rungtis „Nuo stalo prie dalgio“ 

Šiose varžybose galioja visos bendrosios taisyklės, taip pat šios specialiosios taisyklės: 

 1. Trasos ilgis 50 m, o plotis –1,5 m. Vienoje trasoje šienauja vienas dalyvis. 
 2. Startas duodamas visiems dalyviams vienu metu, tačiau individualus laikas pradedamas fiksuoti atlikus pirmą pjovimą dalgiu. 
 3. Finišas pasiekiamas, kuomet šienpjovys nupjauna savo trasą ir  ranka  paliečia finišo virvelę. Tuo pačiu metu teisėjas užfiksuoja dalyvio laiką. 
 4. Pasibaigus šioms varžyboms ar jų etapui, šienavimo kokybę vertina organizatorių paskirti teisėjai. Už nekokybiškai atliktą šienavimą skiriami  baudos taškai. 
 5. Dalyvio galutinis rezultatas apskaičiuojamas susumavus laiką bei gautus baudos taškus. 
 6. Trasą turi įveikti pats dalyvis, kitiems asmenims padėti draudžiama. 

Dailiojo šienavimo varžybos

Šiose varžybose galioja visos bendrosios taisyklės, taip pat šios specialiosios taisyklės:

 1. Per ribotą laiką (30 min.) dalyvis turi kuo dailiau nušienauti paskirtą plotą (minimalus numatomas plotas 4,5 m x 6 m) ir kuo tiksliau apšienauti jame esančias kliūtis.
 2. Startas duodamas visiems dalyviams vienu metu.
 3. Dalyviui nespėjus per skirtą laiką nušienauti savo ploto, jis yra diskvalifikuojamas ir dėl apdovanojimo nesivaržo, tačiau jam leidžiama pabaigti šienauti savo plotą.
 4. Nugalėtoją, apžiūrėjus visus nušienautus plotus, bendru sutarimu išrenka teisėjų komisija. Vertinimo kriterijai yra šie:
  • Kokybiškas šienavimas (nepalikta nenušienautų žolės kuokštų, gražiai apšienauti pakraščiai, žolė suguldyta gražioje pradalgėje, žolė pakraščiuose nesumesta pas kaimyną)
  • Tvarkingai apšienautos kliūtys, jos nepažeistos.

Dailiojo šienavimo varžybos

Šiose varžybose galioja visos bendrosios taisyklės, taip pat šios specialiosios taisyklės:

 1. Per ribotą laiką (30 min.) dalyvis turi kuo dailiau nušienauti paskirtą plotą (minimalus numatomas plotas 4,5 m x 6 m) ir kuo tiksliau apšienauti jame esančias kliūtis.
 2. Startas duodamas visiems dalyviams vienu metu.
 3. Dalyviui nespėjus per skirtą laiką nušienauti savo ploto, jis yra diskvalifikuojamas ir dėl apdovanojimo nesivaržo, tačiau jam leidžiama pabaigti šienauti savo plotą.
 4. Nugalėtoją, apžiūrėjus visus nušienautus plotus, bendru sutarimu išrenka teisėjų komisija. Vertinimo kriterijai yra šie:
  • Kokybiškas šienavimas (nepalikta nenušienautų žolės kuokštų, gražiai apšienauti pakraščiai, žolė suguldyta gražioje pradalgėje, žolė pakraščiuose nesumesta pas kaimyną)
  • Tvarkingai apšienautos kliūtys, jos nepažeistos.

Specialių nominacijų skyrimo tvarka

 1. Nominacija vyriausiam šienpjoviui skiriama įvertinant visų tais metais čempionate dalyvaujančių šienpjovių amžių, pagal šienpjovių registracijai pateiktus duomenis.
 2. Nominacija jauniausiam šienpjoviui skiriama įvertinant visų tais metais čempionate dalyvaujančių šienpjovių amžių, pagal šienpjovių registracijai pateiktus duomenis.
 3. Nominacija stilingiausiai komandai skiriama komisijos, kurią sudaro 3 asmenys, iš kurių bent vienas organizatorių atstovas ir bent vienas savanoris, atstovaujantis kitai organizacijai. Vertinant stilių, atsižvelgiama į šiuos kriterijus:
  • Kostiumo vientisumą, išbaigtumą
  • Artumą tradiciniam kostiumui, natūralumui
  • Originalumą, išskirtinumą
 4. Kitos nominacijos. Norėdami pažymėti kitais aspektais renginio metu pasižymėjusius dalyvius, renginio metu organizatoriai gali skirti kitas specialias nominacijas.

Renginio organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų taisykles ir varžybų dieną. Jei taisyklių pakeitimai yra įvykdomi, su jais varžybų organizatoriai dalyvius supažindina iki varžybų likus bent 30 min.

Nacionalinio šienpjovių čempionato saugumo taisyklės

Kiekvienas asmuo, dalyvaujantis nacionaliniame šienpjovių čempionate (toliau „šienpjovys“), yra pilnai atsakingas už savo saugumą.

Nacionalinis šienpjovių čempionatas, Rupkalviai

Bendrieji reikalavimai šienpjoviui:

 1. turi būti vyresnis nei 18 metų amžiaus;
 2. mokėti saugiai dirbti ir netrukdyti saugiai dirbti kitiems;
 3. naudoti individualias saugos priemones;
 4. imtis priemonių, kad būtų pašalintos priežastys, galinčios sukelti traumas;
 5. šienavimo čempionato metu nevartoti alkoholinių gėrimų bei narkotinių medžiagų;
 6. informuoti renginio organizatorius apie susižalojimus čempionato metu.

Prieš čempionato pradžią šienpjovys turi:

 1. patikrinti dalgio techninę būklę, kad nebūtų įtrūkimų, kad nebūtų įskilęs ar įlūžęs dalgiakotis;
 2. patikrinti pustyklę, ar nėra įtrūkimų. Jei pustyklė įtvirtinta kote, patikrinti, ar patikimas įtvirtinimas;
 3. apžiūrėti, ar priekalas dalgiui plakti (kirtiklis) neatpleišėjęs, gerai įtvirtintas stove;
 4. plaktukas turi būti neištrupėjęs, pentis turi būti lygi, gerai ir patikimai laikytis ant koto;
 5. plakant (tempiant) ašmenis, priekalas turi tvirtai laikytis stove, o stovas patikimai įkaltas į žemę arba stabiliai stovėti ant jo atsisėdus;
 6. priekalo viršutinė dalis ir dalgio plokščioji dalis turi būti horizontalioje padėtyje;
 7. dalgis pradedamas plakti nuo pašaknio koto ir plakamas į smaigalio pusę;
 8. plaktuko smogiamoji jėga turi būti tokia, kad dalgio ašmenys būtų tik patempti, bet netrūkinėtų;
 9. prieš dalgio galandimą dalgiakočio smailasis galas patikimai įbedamas į žemę tokiu kampu, kad dalgiakočio kitas galas atsidurtų po kairės rankos pažastimi, o sulenktos rankos pirštai laikytų dalgį per vidurį už briaunos;
 10. dešine ranka, atsargiai iš viršaus, žolės kuokštu nuvaloma prilipusi prie dalgio susmulkinta žolė;
 11. galandant dalgį, pustyklė laikoma už vieno galo ir kitu galu galandamas dalgis. Neprisiliesti ranka prie galandamo dalgio ašmenų, nes galima įsipjauti;
 12. draudžiama galąsti dalgį trumpu, neįtvertu į kotą ar ištrupėjusiu galąstuvu (pustykle);
 13. draudžiama pavesti plakti ir galąsti dalgį tiems asmenims, kurie neapmokyti šių darbų technikos.
Nacionalinis šienpjovių čempionatas, Rupkalviai

Čempionato metu:

 1. draudžiama kirsti dalgiu plonus medelius ir krūmokšnius;
 2. draudžiama dalgį kabinti ant medžio šakos, įbesti smailu galu į žemę, guldyti ant žemės ašmenimis į viršų, palikti renginio vietoje be priežiūros;
 3. darant pertrauką, dalgis įdedamas į dėklą arba apvyniojamas audeklu;
 4. draudžiama dalgiakočiu atmetinėti nupjautą žolę, sklaidyti pradalgius;
 5. įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant informuoti renginio organizatorius. Nukentėjusiam suteikiama pirmoji medicinos pagalba.

Po čempionato šienpjovys turi:

 • susirinkti naudotus darbo įrankius, dalgį nuvalyti ir įsidėti į dėklą arba apvynioti audeklu.

 

Pjaunant dalgiu, pašaliniai asmenys nuo pjovimo zonos turi būti ne arčiau kaip 5 metrų spinduliu.

Už nepilnamečių vaikų priežiūrą ir čempionato saugumo taisyklių laikymąsi atsako tėvai/globėjai.

Saugaus ir gero čempionato!

Jei turite pasiūlymų dėl taisyklių tobulinimo, prašome juos pateikti organizatoriams el. paštu info@bef.lt. 

Čempionatas organizuojamas įgyvendinant projektą „Meldinei nendrinukei tinkamų kertinių buveinių tinklo formavimas siekiant užtikrinti ilgalaikę jos apsaugą Lietuvoje“, kurį finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Čempionatą remia staliausirankiai.lt ir Šilutės rajono savivaldybė.