Vyko gamtotvarkos planų pristatymai

Rugsėjo mėn. Rimšėje (Ignalinos r.) ir Pagryniuose (Šilutės r.) vyko Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso, Šyšos botaninio-zoologinio draustinio ir Sausgalvių polderio pievų gamtotvarkos planų pristatymai. Renginiuose gamtininkai kvietė dalyvauti šiose teritorijose žemės valdas (sklypus) turinčius žemės savininkus ar valdytojus.

„Mums labai svarbu išgirsti vietinių gyventojų nuomonę bei pastabas dėl numatomų gamtotvarkos priemonių, rasti tiek ūkininkams, tiek gamtai tinkantį sprendimą.“ – teigia gamtotvarkos planų rengimą koordinuojantis gamtininkas Žydrūnas Preikša.

Susitikimo metu buvo pristatytos minėtų teritorijų gamtinės vertybės ir jų apsaugai numatytos gamtotvarkos priemonės. Taip pat buvo galimybė pasikonsultuoti dėl dalyvavimo savanoriškose Lietuvos Kaimo plėtros programoje numatytose Agrarinės aplinkosaugos priemonėse.

Gamtotvarkos planai rengiami globaliai nykstančiam paukščiui – meldinei nendrinukei – svarbiose teritorijose. Jie užtikrins ilgalaikę šio reto giesmininko bei jo gyvenamosios aplinkos apsaugą įtraukiant įvairius suinteresuotuosius.

Pristatymai ir jų rezultatai:

– Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso gamtotvarkos planas – rugsėjo 12 d. (antradienį) 10.00 val. Rimšės seniūnijos salėje (Mokyklos g. 6, Rimšė, Ignalinos r.). Susitikimo protokolas

– Šyšos botaninio-zoologinio draustinio gamtotvarkos planas – rugsėjo 20 d. (trečiadienį) 10.00 val. Šilutės žemės ūkio mokyklos salėje (Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.). Susitikimo protokolas

– Sausgalvių polderio pievų gamtotvarkos planas – rugsėjo 20 d. (trečiadienį) 14.00 val. Šilutės žemės ūkio mokyklos salėje (Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.). Susitikimo protokolas

Komentarų nėra

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.